PRESSBOOK
EDITORIAL
Un repàs de les editorials més destacades de la model Judit Mascó. Un muntatge de Michi Mitjans.